Hỗ trợ trực tuyến
(043) 6281 8517
(043) 6681 1836
Văn Dũng +84 936995677 vandungbio@gmail.com
Thanh Bình +84 974419360 binh1204@gmail.com
Ngô Thúy +84 964565899 ngothuy.hd@gmail.com
info@bio-med.com.vn
Thống kê lượt truy cập
Truy cập : 367234
Online : 1

Dịch vụ

Bio-Med Bio Med biomed test nhanh H.pylori test nhanh test nhanh HEV máy sinh hóa tự động máy tách chiết DNA máy tách chiết thiết bị phòng lab thiết bị lab hệ thống tái tạo TisXell hệ thống xét nghiệm ELIS
test nhanh H.pylori test nhanh test nhanh HEV máy sinh hóa tự động máy tách chiết DNA máy tách chiết thiết bị phòng lab thiết bị lab hệ thống tái tạo TisXell hệ thống TisXell hệ thống xét nghiệm ELISA hệ thống tái tạo mô chuẩn đoán trước sinh

Truyền máu & Cấy ghép :Hệ thống sàng lọc Nhóm máu tự động Galileo NEO, Hệ thống xét nghiệm miễn dịch LUMINEX® 100/200™, LIFECODES Transplant, ...  

Hệ thống sàng lọc Nhóm máu tự động Galileo NEO
Hệ thống xét nghiệm miễn dịch LUMINEX® 100/200™
LIFECODES Transplant

Máy quang phổ - định lượng DNA/Protein :Máy quang phổ SimpliNano™, mySPEC microvolume Spectrophotometer, ...  

Máy quang phổ SimpliNano™
mySPEC microvolume Spectrophotometer

Thiết bị phòng LAB :Pipettes đơn kênh, Pipettes đa kênh, Máy điện di ngang multiSUB® Choice, Máy điện di ngang cỡ nhỏ multiSUB® Mini, ...  

Pipettes đơn kênh
Pipettes đa kênh
Máy điện di ngang multiSUB® Choice
Máy điện di ngang cỡ nhỏ multiSUB® Mini
Tủ khử trùng - Tủ thao tác PCR
Khay lạnh cho ống PCR
Máy ly tâm
Máy trộn Vortex

Hệ thống tái tạo TisXell :Hệ thống tái tạo mô TisXell, ...  

Hệ thống tái tạo mô TisXell

QF-PCR Chuẩn đoán trước sinh :Kit phân tích dị bội nhiễm sắc thể, ...  

Kit phân tích dị bội nhiễm sắc thể

Hệ thống xét nghiệm ELISA :Máy đọc đĩa vi phiến, Máy ủ đĩa vi phiến, Máy rửa tự động, ...  

Máy đọc đĩa vi phiến
Máy ủ đĩa vi phiến
Máy rửa tự động

Test nhanh :Test nhanh H.pylori, ...  

Test nhanh H.pylori