Support
(043) 6281 8517
(043) 6681 1836
Văn Dũng ( Mr.) +84 936995677 vandungbio@gmail.com
Bình Phạm ( Mr.) +84 974419360 binh1204@gmail.com
Thúy Ngô (Ms.) +84 964565899 ngothuy.hd@gmail.com
info@bio-med.com.vn
Visitor statistics
Truy cập : 385200
Online : 1

Service

Bio-Med Bio Med biomed test nhanh H.pylori test nhanh test nhanh HEV máy sinh hóa tự động máy tách chiết DNA máy tách chiết thiết bị phòng lab thiết bị lab hệ thống tái tạo TisXell hệ thống xét nghiệm ELIS
test nhanh H.pylori test nhanh test nhanh HEV máy sinh hóa tự động máy tách chiết DNA máy tách chiết thiết bị phòng lab thiết bị lab hệ thống tái tạo TisXell hệ thống TisXell hệ thống xét nghiệm ELISA hệ thống tái tạo mô chuẩn đoán trước sinh

Transfuse & Transplant :High Throughput Full Automation, LUMINEX® 100/200™, LIFECODES Transplant, ...  

High Throughput Full Automation
LUMINEX® 100/200™
LIFECODES Transplant

Microvolume Spectrophotometer :SimpliNano™ Spectrophotometer, mySPEC microvolume Spectrophotometer, ...  

SimpliNano™ Spectrophotometer
mySPEC microvolume Spectrophotometer

Equipment For LAB :Pipettes Single Channel, Pipettes 8 & 12 Multichannel, ELECTROPHORESIS multiSUB® Choice, ELECTROPHORESIS multiSUB® Mini, ...  

Pipettes Single Channel
Pipettes 8 & 12 Multichannel
ELECTROPHORESIS multiSUB® Choice
ELECTROPHORESIS multiSUB® Mini
UV sterilisation cabinets
CoolCube
Quickspin
Vortex Mixer

TisXell Regeneration System :TisXell Regeneration System, ...  

TisXell Regeneration System

QF-PCR Rapid Aneuploidy Analysis :Rapid Aneuploidy Analysis, ...  

Rapid Aneuploidy Analysis

ELISA system :Microplate Reader, Microplate Incubator + Shaker, Microplate Washer Full-Automated, ...  

Microplate Reader
Microplate Incubator + Shaker
Microplate Washer Full-Automated

Rapid Test :ASSURE® H. pylori RAPID TEST, ...  

ASSURE® H. pylori RAPID TEST