Support
(043) 6281 8517
(043) 6681 1836
Văn Dũng ( Mr.) +84 936995677 vandungbio@gmail.com
Bình Phạm ( Mr.) +84 974419360 binh1204@gmail.com
Thúy Ngô (Ms.) +84 964565899 ngothuy.hd@gmail.com
info@bio-med.com.vn
Visitor statistics
Truy cập : 403090
Online : 1

Contact

Bio-Med Joint Stock Company ( BIO-MED J.s.c)
Address: 
101 B8 Lac Trung st., Hai Ba Trung dist., Hanoi, Viet Nam
Rep. office: Unit 603-17T6 Hoang Dao Thuy str., Trung Hoa-Nhan Chinh, Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam
Tel: +84 466 811 836  - Fax: +84 462 818517
Email: 
info@bio-med.com.vn
Website: 
www.bio-med.com.vn